زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست
21 خرداد 1394
ویدئو تامل بر انگیز خانم آنیتا مورجانی
21 خرداد 1394

از زندگی لذت ببرید

ویدئو حاضر شده با عنوان “از زندگی لذت ببرید” ویدئویی کوتاه و پر از نکات ماندگار است که برای کل عمر نکاتی گرانبها را به ما متذکر میشود
تا ما همواره زندگی زیبایی داشته باشیم.

 

دیدگاهتان را بنویسید