دوره آموزشی " کار برای زندگی" مثبت اندیشی و تفکر موفقیت طلب

دوره های مثبت اندیشی و موفقیت ، NLP و شخصیت شناسی با گرایش های مسیر شغلی و ازدواج مناسب و تحصیل موفق

1- دوره آموزشی " کار برای زندگی" مثبت اندیشی و تفکر موفقیت طلب
               ثبت نام و رزرو دوره

طول دوره : شامل 4 ترم 18 ساعته جمعا" 72 ساعت
    ترم 1 : مثبت اندیشی و تفکر موفقیت طلب
         1- مثبت نگری و تفکر موفقیت طلب
         2- تصویر ذهنی و تجسم خلاق
         3- ارتباط موثر با دیگران
         4- اصول و برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه

    ترم 2 : مدیریت فردی
         1- هدف گذاری صحیح و برنامه ریزی رسیدن به اهداف
         2- مدیریت و رهبری زمان
         3- تصمیم گیری موثر
         4- کنترل پروژه های فردی

    ترم 3: اعتماد به نفس و دوست داشتن خود
         1- شناخت خود  
         2- ارتباط موثر با خود
         3- ارتباط موثر با خداوند
         4- شناخت و تغییر باورها

    ترم 4: برنامه توسعه فردی
 1- شناخت نقاط قوت و ضعف
 2- شناخت فرصت ها و تهدید ها
 3- برنامه ریزی برای توسعه فردی و بهره وری 
    این دوره با تکیه بر اصول علمی NLP و روانشناسی نوین طراحی  ودر طی حدود 4 ماه برگزار می گردد.

تذکرات و مزایای شرکت در دوره ه های آموزشی مدرسه موفقیت کار برای زندگی :
1- این دوره ها با دید کسب درآمد برگزار نشده صرفا اهداف معنوی و اجتماعی داشته ، کمترین شهریه ممکن دریافت می گردد.
2- افراد شرکت کننده در این دوره ها می توانند در دوره هم نام بعد بصورت رایگان شرکت و به عنوان کمک به استاد ، راهنمای دانشجویان جدید بوده ضمن آموزش دادن مسائل ، کمبودهای اطلاعات خود را نیز کامل کنند چرا که یاد گیری از طریق آموزش دادن کامل تر از آموزش دیدن است.
3- افرادی که به عنوان راهنما دور دوم را طی می کنند ، در دور سوم می توانند از طریق کوچینگ به رایگان مسیر موفقیت خود را بهبود بخشند . لذا با ثبت نام در یک دوره از مزایای حضور و راهنمایی در سه دوره بهره مند می شوند.
ما معتقدیم با تمرین و پشتکار کنترل عملیات از ضمیر خود آگاه به نا خودآگاه منتقل شده ، بصورت غیر ارادی مسیر موفقیت و عملکرد های منتج به موفقیت اجرا می شوند.
4- از بین افراد موفق در دوره ها برای مربی گری و معامله گری دعوت به کار شده و یا به ارگانهای مختلف معرفی می گردند.

    نام (اسم و فامیل)

    آدرس پست الکترونیکی (الزامی)

    دوره های سازمانی (تماس بگیرید)دوره موفقیت مالیدوره کارآفرینیدوره مثبت اندیشی و موفقیت

    تلفن

    توضیحات(اختیاری)